Norwegian
Publications > Reports > 2017 > 2017:01 Fra særtiltak til ordinær innsats  

Fra særtiltak til ordinær innsats

Følgeevaluering av handlingsplanen mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet
Hilde Lidén, Anja Bredal

2017:01 Fra særtiltak til ordinær innsats
Rapport (2017:01) Oslo: Institutt for samfunnsforskning (2017)
ISBN print: 978-82-7763-546-0
ISBN internet: 978-82-7763-547-7
Pages: 134 s.