Norwegian
Publications > Chronicles and other articles > 2017 > 2017:006 Å frata folk statsborgerskapet går ut over den enkeltes rettssikkerhet  

Å frata folk statsborgerskapet går ut over den enkeltes rettssikkerhet

Marta Bivand Erdal, Arnfinn H. Midtbøen

Statsborgerskapet er den formelle bekreftelsen på båndet mellom stat og borger. Regjeringens nye lovforslag om tap av statsborgerskap ved straffbare forhold og hensyn til grunnleggende nasjonale interesser, er i så måte svært dramatisk. Bakteppet for lovforslaget er ikke mindre dramatisk: Faren for terrorhandlinger og den økende oppmerksomheten om fremmedkrigere er forhold som kan legitimere nytenkning om straffetiltak. Ingen forskning vi kjenner til kan imidlertid dokumentere at innføring av tap av statsborgerskap har en forebyggende effekt på deltakelse i terrorvirksomhet. Lovforslaget legger en slik effekt til grunn, men dette bygger verken på forskning eller forarbeidene i NOU2015:4 Tap av statsborgerskap.

Dette innlegget er først publisert i Dagbladet 6. april 2017


Project relation:

Governing and Experiencing Citizenship in Multicultural Scandi...