Norwegian
Our research > Gender Equality > Publications  

Publications (Gender Equality)

2016:21 Hate speech, report 2
Helga Eggebø, Elisabeth Stubberud
2016:023 Exposure to female colleagues breaks the glass ceiling
Åshild Auglænd Johnsen, Henning Finseraas, Andreas Kotsadam, Gaute Torsvik
2015:10 Framgang
Hilde Lidén, Anja Bredal, Eilev Hegstad
2015:003 Forventninger på målstreken
Marit Eline Lervik Christensen, Mari Teigen
2014:015 Ytringsfrihet – men ikke på jobben
Bernard Enjolras, Kari Steen-Johnsen, Elisabeth Staksrud, Arnfinn H. Midtbøen, Sissel Trygstad, Maria Utheim, Synne Sætrang, Maria Helena Gustafsson